Vit älg kommer att leva

På vår planet finns det inte mer än 400 tusen individer av vit älg.

Det hände så att de befinner sig i våra svenska skogar.

I Vermlandskogen lyckades en politiker slumpmässigt fotografera djuret i augusti i år. Men senare blev det känt att polisen ska skjuta ett oskyldigt djur. Och anledningen till detta var en enkel kvinna som inte föll långt ifrån sin plats.

Några källor tyder på att hon bara promenerade med en hund och av misstag föll. Okända raser av hundar, som var rädda med det och flydde. Mest troligt var de dekorativa raser av hundar som inte skällde på älgen. Denna händelse tvingade polisen att skjuta djuret. Men så snart Samfundet för djurskydd lärde sig om detta, kunde de i flera timmar samla lite mer än 20 tusen signaturer, så att detta inte hände. Naturligtvis, under myndigheternas tryck, tvingades polisen att överge planen. Trots signaturerna började de brottsbekämpande myndigheterna titta på älgen. Och som det visade sig är det inte helt aggressivt.