Varför bor svensk ungdom med sina föräldrar?

En ny social undersökning som gjorts bland ungdomar som bor i Sveriges städer visade att idag växer trenden för att ungdomar ska leva tillsammans med sina föräldrar.

Statistiken visar att mer än hälften av alla som bor på territoriet, 20-30 år gammal, är registrerade för permanent bosättning i föräldrars eller en av dem.

Som företrädare för den yngre generationen säger sig, för det första beror det på den höga levnadsnivån. Att bo tillsammans med vårdande föräldrar berövar dem av behovet av att fatta sina egna beslut och förlänger det omöjliga livet. Men experter säger att inte bara bekvämlighet beror på detta fenomen.

För det första beror det på svårigheterna i att hitta ett separat bostadsutrymme och höja priset på fastigheter. De statliga myndigheterna hävdar att trenden är en avvikelse från den normala situationen och uttrycker hoppet om ett positivt moment i den närmaste framtiden.