Sverige saknar lastbilschaufförer

Bilindustrin i Sverige utvecklas mycket aktivt. Det var emellertid nyligen i denna bransch problem med bristen på personal.

Det är en fråga om förare av lastbilar.

Enligt planen för transportörer, år 2018 för att uppfylla sina skyldigheter att leverera last, behöver de dessutom anställa cirka 7000 förare.

Tyvärr är det för närvarande en skarp brist på kvalificerad personal som kan uppfylla dessa uppgifter. På grund av detta är många företag redan idag tvungna att tidigt säga upp avtal med kunder eller att vägra nya samarbetsförslag. Experter säger att ett av de problem som nu orsakar brist på personal inom godstransporter är en hög efterfrågan på dessa tjänster, problem med att träna nya förare samt en låg lönenivå.

Dessutom sker 2017 en kraftig ökning av trafikvolymerna, så många bärare har helt enkelt inte tid att utvidga sina produktionsmöjligheter för genomförandet av detta program.

Användbar information:
bästa bank att låna pengar;