Svenskarna skapar en ny kvantdator

Fysik, matematik, programmering är ganska komplexa och exakta vetenskaper.

Det är omöjligt att bli expert när du inte har grundläggande kunskaper och inte använder dem i praktiken.

Sedan 1980 har många fysiker från hela världen börjat erbjuda mänskligheten att det är dags att gå vidare till kvantteknik och utveckla denna del av vetenskapen. Men antingen var folk inte redo för sådana förändringar, eller bara tekniken vid den tiden kunde inte vara så avancerad. Som ett resultat börjar kvantteknologier bara att utvecklas idag.

I Sverige kommer de att skapa en kraftfull dator som ska ha minst hundra quanta i kapacitet. Detta är nödvändigt för att få mer exakta beräkningar vid utförandet av de mest komplexa uppgifterna inom de vetenskapsområden som beskrivits ovan. Observera att en kvantdator för en iteration kan vara inte bara värdena av standarddatorer 1 eller 0. Det kan samtidigt har både en och 0. Således hastigheten av dessa anordningar bestämdes bicubic beräkningar.