Svenska restauratörer klagar på stagnation i affärer

Ägare av caféer och restauranger i Sverige är missnöjda med utvecklingen av eget företag och de trender som har utvecklats inom sitt verksamhetsområde.

I synnerhet, efter resultaten av de första 9 månaderna 2017, är det redan möjligt att dra slutsatser att detta år har blivit olyckligt för många ägare av kaféer och restauranger.

Betydligt ökat antalet konkurser som misslyckades med att få det nödvändiga antalet besökare och var tvungen att avbryta sin egen verksamhet. Det är anmärkningsvärt att situationen förra året var mycket bättre. År 2016, efter en minskning av momsen för restaurangbranschen, steg priserna kraftigt.

Men år 2017 ökade antalet konkursrätter i Sverige med nästan 20% jämfört med samma period föregående år. Bland de främsta orsakerna som kan leda till denna trend noterar experter en ökning av löner och sociala förmåner för unga arbetstagare, liksom en minskning av konsumenternas efterfrågan på tjänster.