Skilsmässa är en genetisk lutning

Specialister från psykologiområdet, under flera år, genomförde en undersökning om skilsmässaförfaranden i Sverige.

Till följd av sina observationer kom de till slutsatsen att ärftligheten är den sanna faktorn som påverkar ökningen av antalet sönderdelning av svenska familjer.

De tror att bevarandet av familjevärdena i individens medvetande måste byggas på den genetiska nivån. Ämnet att studera forskargruppen var statistiska uppgifter som visar förhållandet mellan äktenskap och skilsmässor de senaste åren.

Genom resultatet blev det känt att om en av medlemmarna i en ung familj upptogs i en cirkel där äktenskapsupplösningen praktiserades och en av föräldrarnas inresa till ett andra äktenskap, uppstod sannolikheten för att situationen skulle upprepas upp till 90%. Dessutom analyserades dynamiken hos elever på barnhem.

Och som indikatorer har bestämt att människor oftast dubblerar upplevelsen av blodföräldrar. Och till och med ett positivt exempel på fosterfamiljer spelar som regel inte en roll.