Reform i förskolans institutioner i Sverige

Någon könsreform började nyligen i Sverige. Förskolebarns institutioner går gradvis bort från traditionella ord – begrepp som bestämmer barnets kön.

Introducera nu en innovativ kommunikationsform, helt uteslutande användningen av orden ”pojke” och ”flicka”.

Förutom själva användandet av ordet kommer politiken i kommunikation att förändras. Lärarna kommer att sträva efter att skapa en helt identisk form av behandling för barn av något kön.

Helt neutralt behandlingsformer som inte betonar att tillhör ett visst kön eller behandlingen ensam är det grundläggande begreppet reform.

Även noteringen av neutrala spelzoner, som inte introducerar könsskillnader mellan barn, noteras. Specifika spel- och träningssessioner kommer att genomföras med målet att utrota könsskillnader och skapa en gemensam beteendemodell som är lämplig för alla lika. Huvuduppgiften är att avlägsna hinder som hindrar manliga eller kvinnliga barn från att delta i prioriterade former av tidsfördriv.