Präster i Sverige kan slå

Representanter för Evangelisk-Lutherka kyrkan i Sverige kan slå.

De förhandlingar som ägde rum mellan företrädare för kyrkan och arbetsgivarorganisationen, inte har lett till ett positivt resultat och därmed sannolikheten för missnöje hos präster har ökat markant.

Kom ihåg att huvudproblemet som diskuterades vid dessa förhandlingar gällde betalning av övertidsarbete av präster. För närvarande har varje pastor rätt till 15 lediga dagar om året, samt 2 dagar i veckan.

Men om de nya arbetsförhållandena kommer att vidtas, kan arbetsgivaren ålägga pastorer att arbeta sju dagar i veckan under 20 veckor i följd, utan co-lön för övertidsarbete.

Detta medför också missnöje bland kyrkans företrädare, som lovar att slå i händelse av ett sådant beslut. Så långt det är möjligt och om pastorerna kommer att vara i strejk, kommer tiden att berätta. Under tiden fortsätter de ärligt att utföra sitt arbete och hjälpa församlingarna i kyrkan.

Användbar information:
vad är blancolån;