Pensioner för män och kvinnor i Sverige skiljer sig åt

Pensionsavgifter för många äldre i Sverige är fortfarande ett mycket stort problem.

Först och främst gäller detta för kvinnor i pensionsåldern som får en mycket liten pension i jämförelse med män.

Skillnaden mellan den genomsnittliga pensionen för kvinnor och män är så stor att vissa medier använder epitet ”chasm” när det gäller siffror. Och detta uttalande ligger nära sanningen, eftersom kvinnor i pensionsåldern får cirka 5400 kr mindre än män av samma ålder. Om vi ​​talar om andelen får kvinnor ungefär 76% av pensionen hos män av samma ålder.

Först och främst beror det på högre löner i herrliga yrken än hos kvinnors yrken. Utan tvekan orsakar denna typ av ojämlikhet stor missnöje bland pensionärer, men regeringen har redan godkänt en plan med användbara reformer för att rätta till situationen.