Nordea lämnar den ryska marknaden

Politisk instabilitet, är åtstramning av den inhemska politiken och en ogynnsam ekonomiska klimatet i Ryssland på grund av att många europeiska banker gå i konkurs i det här landet.

I synnerhet nyligen blev det känt att den svenska bank Nordea, som har arbetat i Ryssland, kommer att lämna denna marknad.

Baserat på tillgänglig information om Nordea har redan börjat försäljningen av sina kontor, och är också engagerad i överföringen av tillgångar till andra länder.

Tydligen Nordeas kommer att helt dra sig tillbaka från den ryska marknaden, men det finns inga officiella kommentarer i frågan har ännu inte rapporterats. Om du tror på källan, kan officiella uttalanden om detta förekomma i pressen före slutet av detta år.

Faktum är att den ryska finansmarknaden faktiskt upplever en seriös recession. Ett stort antal utländska banker planerar också att lämna marknaden eftersom de inte ser stabilitet och utsikterna för vidare utveckling just nu.

Användbar information:
låna små pengar;