Manlig abort – vad är det?

Deltagare i den liberala parten i Sverige pressar regeringen för att legalisera den manliga rättsliga normen för ”laglig abort”.

Artikelns funktion är att det borde tillåta män som inte vill bli fader, att vägra ett ofödat barn och att befria sig från ansvaret för sitt fortsatta underhåll och uppfostran.

Liberaler tror att en man i nivå med en kvinna kan fatta ett beslut, lämna ett barn för sig själv eller helt ta bort det från sitt liv. Den person som inte uttrycker en önskan om att bli barnets far måste lagligt bekräfta hans vägran före den 18: e veckan av intraderin utveckling av fostret.

Denna period kallas inte oavsiktlig, men på grund av det faktum är det i Sverige det yttersta för möjligheten till abort för en kvinna. Efter det att denna barriär inletts är graviditetens upphörande med någon avsiktlig metod olaglig. I händelse av ett krav på ”laglig abort” skyddar mannen helt från betalningsalimin. Och med detta har han inte rätt att vägra sin lust och i framtiden kommer att berövas någon möjlighet att behålla sin attityd med sitt biologiska barn.