Kvinnor-Vikingar fanns fortfarande!

I många år har forskare och historiker argumenterat för om det fanns kvinnor vikingar.

Inledningsvis verkade en sådan sannolikhet mycket låg, men gradvis började en liknande teori att bekräftas.

Nyligen lyckades svenska forskare gräva en grav, som uppenbarligen äntligen kommer att få ett slut på dessa tvister. I synnerhet hittades resterna av vikingsledaren, daterad 1880, i graven. Men det mest överraskande är att den anatomiska formen av dessa kvarlevor tillhörde en kvinna.

Tack vare ett sådant konstaterande har sannolikheten för att bekräfta teorin om kvinnliga vikingar ökat dramatiskt. Tillförlitligheten i antagandena bekräftas av resultaten från DNA-testet, vilket bekräftade att dessa är kvinnliga kvarlevor. Minns att många forskare inte kunde korrekt berätta om kvinnornas roll i samhället av vikarnas gamla krigare. Ändå kan en ny hitta avslöja slöjan av sekretess och ge vetenskapsmän nya ledtrådar till sin lösning.