Journalister kan inte hitta ett jobb

En journalists yrke är en av de mest intressanta och ovanliga.

Det här lockar unga akademiker från skolor att studera vid fakulteten för journalistik och få lämplig utbildning.

Trots att yrket är attraktivt är faktiskt journalister i Sverige idag mycket arbetslösa.

Bara de senaste 4 åren har svenska medierna minskat antalet anställda med 1500 personer. Detta leder till allvarliga förändringar på arbetsmarknaden. Som statistik visar kan bara 3 av 10 avskedade journalister hitta ett nytt jobb i sin specialitet.

Alla andra måste tvingas omskola, få en andra högre utbildning eller leta efter ett nytt jobb inom ett annat verksamhetsområde. Allt detta leder till att antalet som önskar få ett journalistutbildning i Sverige minskar. Om denna tendens fortsätter i framtiden, kan det inom några år vara brist på personal för arbete i media.

Användbar information:
smslån 30 dagar;