Indien reflekterar över Kryptovalutor

I ungefär ett år har processen med att återställa Crypto-valutan på den indiska marknaden pågått.

När allt kommer omkring, innan centralbanken har förbjudit alla andra finansiella institutioner för att bedriva verksamhet med kryptovaluta och andra banker att arbeta med konton sina kunder, vilket skulle kunna leda till köp eller försäljning av kryptovaluta.

Omedelbart efter detta beslut fattades och sattes i livet, har Högsta domstolen i Indien började sända många klagomål och hävdar att beslutet bryter mot sina medborgares rättigheter i det fria utövandet av finansiell verksamhet.

Men efter det faktum att man vid det första mötet avvisade begäran om återlämning av bitcoin i omlopp, lämnade inte folk sig och försökte återigen nå sitt mål. Det visar sig att indiens parlament motsätter sig att någon av kryptomarginalerna arbetar fritt på landets territorium och således absolut inte medför inkomst för staten.

Vad ska de som har investerat kapital i Crypto-valutan göra?

Den indiska regeringen råder alla som har god investering i kryptovaluta försöka ta ut sina besparingar från den finansiella strukturen, som inte planerar att delta i återupprättandet av den finansiella sektorn inom en snar framtid. Det visar sig att alla invånare i Indien som vill betala för inköpta varor eller tjänster med hjälp av kryptomynt, nu är det omöjligt att utföra sådan verksamhet.

Ganska ofta, eftersom man inte har något att göra med den finansiella institutionen, det inte ens uppmärksamma sådana käbbel av människor med regeringen, men det är nödvändigt endast en gång för att prova själv som en finansanalytiker när du börjar förstå att alla betalningssystem i världen inte perfekt, men kryptofältet är med säkerhet det här, även om det har på sin väg många fallgropar.

Medan i Indien kommer inte att kompromissa om genomförandet kryptovaluta i allas liv, kommer det att vara ett land med tillräcklig eftersläpning i utvecklingen av ekonomin och internationella relationer.