I Sverige började de läsa mindre böcker

Svenskar har blivit mycket mindre lästa trycklitteratur än tidigare.

I genomsnitt minskar antalet besökare till Sveriges riksbibliotek med 3-4% per år, och denna trend har observerats under de senaste 5 åren.

Tyvärr, trots att bibliotekarier försöker förbättra kundservicen och göra läsböcker mer tillgängliga är situationen oförändrad. Sådana händelser leder till en situation där biblioteket inte kan behålla innehållet i böcker och betala anständiga löner till sina anställda.

Därför måste många bibliotek i Stockholm och andra stora städer i Sverige minska personalens storlek och minska bokbasen. Experter förklarar detta genom utvecklingen av digital teknik. Idag föredrar de flesta unga svenskar att använda e-böcker eller surfplattor för att läsa litteratur. Trots det faktum att skolan i skolor förklarar barnens värde och oumbärlighet för tryckta böcker, förlorar ungdomar fortfarande intresse för dem.