I Stockholm är Globen shopping perfekt

I den närmaste framtiden planerar Globen-shoppingguiden i Stockholm att genomföra en plan för rekonstruktion av denna anläggning.

Som det blev känt är det en fråga om komplex modernisering med expansion av användbar area och ökning av ledigt utrymme för besökare.

Det totala beloppet av finansiella investeringar, som planerar att spendera på genomförandet av detta program, är mer än 2,8 miljarder kronor. Om vi ​​använder talets språk kommer det kommersiella utrymmet nästan att fördubblas i jämförelse med den nuvarande storleken. Som ett resultat kommer Globen-shopping att ha ett område på mer än 40 000 kvadratmeter efter avslutat arbete.

Även på bolagets hemsida rapporterade att byggandet av nya anläggningar planeras för att modernisera den intilliggande territorium Arenavägen gatan. Faktum är att det ännu inte finns några exakta uppgifter om när byggandet kommer att startas och slutföras. Enligt preliminära uppskattningar kan genomförandet av hela planen ta cirka 5-6 år.

Användbar information:
ränta på smslån;