I barnhemmen i Sverige genomfördes ett ovanligt experiment

Omedelbart i två daghem i Sverige genomfördes ett experiment för att utesluta könsskillnader mellan barn.

I synnerhet beslutade ledningen för dessa förskolans institutioner att överge sådana ord som ”pojke” och ”flicka”.

Samtidigt är hela utbildningsprocessen byggd så att de villkorliga skillnaderna mellan pojkar och tjejer raderas. Leksaker är till exempel utformade för alla, oavsett kön.

Också i dessa daghem finns inga separata zoner med leksaker för tjejer och pojkar. Enligt ledarna för dessa institutioner bidrar en sådan uppväxt till effektiviteten av en medveten uppfattning om jämställdhet mellan kvinnor och män även i barndomen.

När gränserna mellan pojkar och tjejer raderas minskar antalet incidenter med strider och förbättrar utbildningen. Enligt arrangörerna bör ett sådant initiativ genomföras i alla daghem.

Användbar information:
vad är privatlån;