Genom Årsta kan man starta en ny tunnelbana

I Årsta-området kan en ny tunnelbanelinje visas mycket snart.

Minns att för närvarande är den svenska regeringen och borgmästarens kontor i Stockholm överväger en plan för modernisering och expansion av tunnelbanan i landets huvudstad.

För närvarande är ett av de mest aktiva ämnen som kan diskuteras under denna fråga möjligheten att bygga en ny tunnelbanens tunnel via Årsta.

Hittills har endast fördelar och nackdelar med en sådan lösning beaktats. Det slutgiltiga beslutet om denna fråga kommer att fattas inte tidigare än våren 2018.

Trots det är sannolikt att projektets genomförande kan vara problem. Enligt Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth, om projektet är igång kan finansieringen från staten endast täcka en del av de möjliga kostnaderna. Resten av den ekonomiska bördan kommer att bäras av sponsorer och privata investerare.

Användbar information:
låna snabba pengar med betalningsanmärkning;