Förmånen i Sverige beror på bosättningsorten

Det antas att alla svenska medborgare får av samma skäl ekonomiskt stöd från staten i form av förmåner.

Men i verkligheten var det inte så.

Genomförda sociologiska studier har visat att statslöshetsförmåner eller mammaledighet beror på bosättningsområdet. Om du till exempel överväger alla kommuner, kan du dra några intressanta slutsatser.

Det finns kommuner där cirka 10-12% av befolkningen regelbundet använder förmåner, men det finns också sådana kommuner där denna indikator är mycket lägre.

Om vi ​​betraktar att sammanställa statistik för 2016, att dessa uppgifter om 220.000 svenska hushåll har tid att dra fördel av statligt stöd för att lösa olika finansiella problem. Den totala ersättningen uppgick till över 10,5 miljarder kronor, vilket blev en mycket stor indikator de senaste åren.

Oftast är arbetslöshetsförmåner, studenter, pensionärer, utlänningar och andra kategorier av befolkningen nytta av staten.

Användbar information:
låna pengar utan säkerhet svar direkt;