Förklaring om sociala rättigheter i Göteborg

Sedan urminnes tider har det varit en konstant kamp för fullständig jämlikhet mellan en kvinna och en man.

Och allt detta började med mycket lång tid, när en kvinna inte uppfattades som en riktig person som man måste räkna med för vissa syften.

I vissa länder, förrän nu, kan en kvinna inte få sitt godkännande i familjen. Lyckligtvis är vi inte i ett sådant land. Vi bor i ett underbart land Sverige i Skandinavien.

Och det ögonblick som deklarationen antogs i Göteborg bekräftar allt detta att den moderna Europeiska unionen är ett underbart utrymme för fullständig frihet och demokrati för medborgare som bor på dess territorium. Sammanfattningsvis beskriver denna deklaration mer än 20 allmänna principer. Bland deras jämlikhet mellan en kvinna och en man listade de också lika lön, samma arbetsförhållanden. De innebar också minimilön, som helt kan leva, samt fullt skydd för personer som inte har egna bostäder. Således bekräftar detta återigen att vårt land bryr sig om våra medborgare.