Avslag på pengar mycket snart

Sverige om tio år kan helt överge pengar. Denna teori lades fram av en av de ledande vetenskapliga arbetarna i Stockholm.

Lusten att sluta använda papperskort för daglig användning uttrycks av både vanliga medborgare och anställda i handelsföretag.

Som analytiska data säger, idag ökar andelen av att använda icke-kontant betalning dagligen. För närvarande sker endast 20% av alla finansiella transaktioner i staten genom kontantbetalningar. Kundtjänster, som fortfarande använder kontanter, är mindre fördelaktiga för bankinstitut. Därför riktar de sig också till fullständig övervägande av icke-kontanta transaktioner.

Förutom traditionella plastkort använder dagens användare aktivt alla typer av applikationer på egna mobila enheter. Särskilda program gör det möjligt för dem att göra betalningar utan att lämna sina egna hem. Redan idag använder svenska invånare mer än i andra EU-länder mer än tre kontanta betalningsformer, nästan 3 gånger.