Armén spenderade mer än 12 miljoner kronor på hundar

Den svenska armén fortsätter att spendera mycket pengar på utbildning och underhåll av servicehundar.

Denna praxis har utvecklats i landet under de senaste 10 åren.

Enligt preliminära uppskattningar har mer än 12 miljoner svenska kronor redan spenderats på genomförandet av detta program. För det första rekryteras tyska herdar till armén. Som experterna säger är den tyska herden den bästa rasen av servicehundar, som kan utföra ett stort antal kommandon som är nödvändiga för militära ändamål.

Samtidigt, för underhåll av var och en av dessa hundar, spenderas cirka 210 000 kronor, vilket är en mycket stor summa. Trots det faktum att hundarna ser väldigt vänliga ut, är de faktiskt professionella och utbildade proffs som kan utföra uppgifter av all komplexitet – leta efter sprängämnen, patrullera territoriet, skydda militär personal och så vidare.

Användbar information:
låna pengar svar direkt på skärmen;