13 års fängelse kompensera 3 miljoner euro

Rättsvetenskapen kunde ibland visa några oförståliga saker, där människor inte kunde stanna kvar, men förlora det och gå i fängelse.

Ungefär en sådan händelse inträffade i Sverige för 13 år sedan.

En kvinna dömdes till 13 års fängelse för att drabbas av en person, och hon rånade honom också. Under undersökningen kunde emellertid utredarna inte fullt ut bevisa att det var hon som gjorde det. Trots detta dömde domstolen henne till fängelse så länge som 13 år.

Senare, dock med tillfälliga omständigheter, fann undersökningen nya bevis, i händelse av mord och stöld, där det var möjligt att observera kvinnans fullständiga oskuld i denna fråga. Till följd av detta betalades kvinnan som ersättning så mycket som tre miljoner euro, för att hon var helt oskyldig i fängelse i 13 år. Som myndigheterna noterar har denna ersättning brutit alla poster. Dessutom ber om ursäkt till Kai Lynn. Det är därför som alltid åklagare bör vara säkra på tillräckliga skäl att sätta en person bakom stängerna.